Anavatan Meyveleri ve Biber Hapı

Bugünün şartlarında ne bitkiler, ne böcekler, ne balıklar ne de diğer hayvanlar âleminde kaç türün mevcut olduğu bilinemiyor. Hatta daha geçtiğimiz yıl henüz dünyadaki tüm gelişme ve yaşamdan habersiz, ormanlar içinde bitki ve yaban hayvanları ile beslenen bir kabile keşfedildi. Demek ki uzaya giderek orada yaşam arayan insan, henüz yaşadığı gezegene ait bilgilerin çoğuna bile vâkıf değilmiş. Ne kadarının insan eliyle olduğu bilinmese de, yılda yaklaşık bin bitki türünün yok olduğu belirtiliyor. Mesela Türkiye, 1950’li yıllarda sahip olduğu bin dolayında üzüm çeşidinden sadece iki elin parmaklarını geçmeyecek kadarını koruyabilmiştir. 1502 Bursa Kanunnâmesi’nde Gökbaşlı, iğnesi, Vecih Hallû, Örenkuş, Zerdamori, Mürendi, Bey, Sultani, Şekeri, Türki, Sabuni, Yerbasmaz, Kara Moru, Bozdoğan gibi adlarla zikrolunan armut türlerinin kaçı hayatta ki? Tabii türlerimizin ezici çoğunluğu, sahiplenilmemesi nedeniyle yok olup gitmiş, kalanlar ise hibritleştirilip küresel güçlerin mülkiyetine terk edilmiştir.

İnsanlığın başına bu belâyı, Delft Defterdarlığı’ nda, Bilderberg toplantılarında görmeye alıştığımız yüzlerin sardığını biliyoruz. “Amerika! Bu büyük ahmaklık, gelişmiş vahşilik, modern bedevilik, etiketli kabalık, yasal yağmacılık, çirkin mutluluk, leş özgürlüğü, ahmak demokrasi, standartlaştırılmış ve klişeleşmiş bireycilik… Kısacası Kureyşli soyluları, Habeşli siyahlım ve şimdi özgürlük heykeli adını taşıyan kutsal Kâbesiyle Arap cahiliyesinin aynısı. Ukaz Panayırı yerine Wall Street Umeyyoğlulları, Abdümenafoğlulları yerine Morgan ailesi, Rockefeller ailesi ve Kennedy ailesi, ibrahim ve Ismail e duyulan meçhul övünç ve mevhum (aslı olmayıp hayal mahsulü olan) hatıranın yerini burada George Washington, Ahraham Lincoln alıyor. Burada, orada ve her yerde Yahudi taifeleri Kurayzaoğulları, Nadiroğulları ve Kaynukaoğulları parayı, kuyumculuğu, borsayı ve şarap ticaretini tekellerine almışlar.

Elbette milyonlarca kat büyümüşler. İki hörgüçlü deve, şimdi sekiz motorlu B52 Jumbojet bombardıman uçağı olmuş. Şeyhlerin Darun Nedve’si CIA örgütü olmuş. Her Ebu Leheb bir Dallas ve Kissenger, her Hammâlet’ül Hatab ve ciğer yiyen Hind, Bayan Roosevelt gibi bir cadıya dönüşmüş. Hamza’yı öldüren Vahşi ise bir Chombe veya General Lonol ve Van Tiou… Ali Şeriati, bu muhteşem benzetmesinden sonra, “Bütün bunlara rağmen, ilahi yetenek mucizesine inanıyorum ve ümitliyim” diyor. Biz de Şeriati ile aynı fikirdeyiz. İnanıyoruz ki, gözümüzün önünde olup biten, bildiğimiz ve bilmediğimiz, hissettiğimiz ve hissedemediğimiz ne kadar vahşice gaye ve eylem varsa, inancımız ve küçücük bir tepkimizle tesirsiz hâle gelecektir.

Kendi memleketimizde yetiştirilen son derece organik, son derece doğal olan bitkiler Amerikan ve Avrupa menşeili meyve ve sebze tüketme hevesi yüzünden kaybolup gitmektedir. Buna bir son vermek gerekmektedir. Ülkemizde acı meksika biberleri yetiştirilmekte olmasına rağmen asıl ve en etkili acı biberler meksikadan sağlanmaktadır Acı Biber Hapı ‘nın hammaddesi olan acı biberin Meksika’dan sağlanmasının tek nedeni budur.

Etiketler: , , ,

Yorum yapın