Biber Hapı ile Egzersize Son

Biber hapıYapılan araştırmalarda egzersiz bağımlılığının çeşitli faktörle ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu faktörler, kişilik özellikleri, psikolojik faktörler, fizyolojik faktörler, egzersiz tipi, cinsiyet ve egzersize katılım yılıdır. Eğer kilo vermek için egzersiz yapıyorsanız mutlaka biber hapı desteği almalısınız.

Kişilik özellikleri, egzersiz bağımlılığı araştırmalarında en çok dikkat çeken konularından biri olmuştur. Kişilik özellikleri ile ilgi çalışmalarda egzersiz bağımlısı olduğu düşünülen bireylerin, obsesifkompulsiflik, nörotizm, dışadönüklük, düşük öz saygı ve yüksek sürekli kaygı gibi özelliklere sahip olduğu inanışı temel alınmıştır.

Egzersiz bağımlılığı ile ilgili yapılan araştırmalarda, bağımlılık eğilimi, obsesifkompulsiflik, mükemmeliyetçilik ve içe dönüklükdışa dönüklük ile egzersiz bağımlılığı arasında pozitif, nörotizm ve düşük saygı ile egzersiz bağımlılığı arasında ise negatif bir ilişki bulunmuştur. Eğer zayıflamaya olan inancınızı kaybettiyseniz biber hapı size yardımcı olacaktır.

Bağımlılık eğilimi, Sach ve Pargman (1979) tarafından egzersiz yapmadan geçirilen 24-36 sonrasında ortaya çıkan yoksunluk belirtileriyle karakterize edilmiştir. Uzun süre egzersiz yapmayanlar kilo almamak için biber hapı kullanmalıdırlar. Bamber ve arkadaşları (2000) yeme bozukluğu ve ikincil egzersiz bağımlılığı olan bireylerin, bağımlılık ve impulsif davranış puanlarının sadece egzersiz bağımlısı olan bireylere göre oldukça yüksek çıktığını tespit etmişlerdir. Egzersiz bağımlılığından biber zayıflama hapı yardımı ile kurtulabilirsiniz.

Bazı araştırmacılar, kaygı ve depresif özelliklerin, aşırı egzersiz ve impulsif davranışlarla daha yakm ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Anoreksiya nervosa ve bulimiya nervoza hastaları kapsayan geriye dönük (retrospekrif) vaka serisi çalışmalarında PenasLledo ve arkadaşları (2002), aşırı egzersiz yapan bireylerde yüksek seviyede kaygı ve depresyon tespit etmişlerdir.

Etiketler: , , ,

Yorum yapın