Diyet Posası Bileşenleri

Diyet posası bileşenleriProbiyotik bakteri, üründe yeterli sayıda canlı olarak yaşayabilmeli, depolamaya karşı dayanıklı olmalı, ürünün tat ve lezzetini olumsuz yönde etkilememeli, sindirim aygıtında canlılığını koruyabilmeli ve barsak mukoza hücrelerine yerleşerek çoğalabilmelidir. Fazla çoğalmalarını engellemek için biber hapı kullanımı gerekir.

Yirminci yüzyılın başında Metchnikof tarafından izole edilen ve klasik yoğurt yapımında kullanılan L.bulgurikus ve S.termofilis bakterilerinin sindirim aygıtında canlılıklarını yeteri kadar koruyamadıklarından probiyotik sayılamayacakları görüşü vardır. Son yıllarda insan kaynaklı olmayan probiyotik bakteri türleri de geliştirilmektedir. Bunlara çare olarak biber hapı kullanımı uygundur.

Anne sütüyle beslenen bebeklerin barsaklarında bifıdo bakteriler bulunurken hazır mama alanlarda bulunmaması insan sütünde bakteri çoğalmasını sağlayan faktörlerin bulunduğu görüşü ileri sürülmüştür. Hamile veya emzikli bayanların biber kapsülü kullanmaları sakıncalıdır. Daha sonraki çalışmalar bu tür faktörlerin inek sütü ve diğer besinlerde de bulunabileceğini işaretlemektedir.

Son yıllardaki çalışmalar probiyotik mikroorganizmaların barsakta çoğalmasında prebiyotiklerin önemini gündeme getirmiştir. Acı biber hapı kullanarak sindirim sistemi‘ nize yardımcı olabilirsiniz. Prebiyotikler ince barsak enzimlerince parçalanmayan doğal ve yapay şekerlerdir. Bunların başhcaları; laktuloz, inülin, rafınoz ve fruktoolugosakkarittir. Bu öğeler diyet posası bileşenlerindendir.

Probiyotikler, özellikle bifidobaktenler bu öğeleri çoğalmaları için karbon kaynağı olarak kullanırlar. Prebiyotiklerin diyete eklenmesiyle fekal bifidobakteri sayısında 10 kat artış olduğu patojenik bakterilerin ise önemli ölçüde azaldığı gözlenmiştir. Birer molekül glikoz, galaktoz ve fruktozdan oluşan rafinoz alımıyla fekal pH’da düşme, kısa zincirli yağ asitlerinde (asetik, propionik ve butirik) ve Laktobasillus sayısında artma görülmüştür.

Etiketler: , , ,

Yorum yapın