Diyetin Vücut Bileşimi Üzerindeki Etkileri

Diyetin vücut bileşimi üzerindeki etkileriKilo verirken vücut kompozisyonunda değişiklik olmaktadır. Bu değişiklikler biber hapı kullanımı sırasında olumlu olarak görülür. Vücut ağırlığının azalması ile vücut yağı ve yağsız doku kitlesinde de kayıplar olmaktadır. “Optimal diyet”, vücut yağ kaybını en üst düzeye çıkaran ve yağsız doku kitlesi kaybını en aza indiren olarak tanımlanmaktadır. Bu diyet uygulaması biber hapı ile desteklenebilmektedir.

“National Institute of Health”, tüm düşük kalorili diyetlerin vücut ağırlığında ve vücut yağında azalmaya neden olduğunu bildirmektedir. Bu şekilde zayıflamak yerine biber zayıflama hapı kullanarak zayıflamak daha uygundur. Vücut kompozisyonunun değişiminde, aslında makro besin öğesi bileşiminin önemli bir rol oynamadığı görüşünde çalışmalar bulunmaktadır. 1974 yılında bazı bilim adamları, ketojenik özellikler gösteren yüksek yağ ve düşük karbonhidratlı diyetlerin kısa dönemde, vücut yağından ziyade vücut suyunda kayba neden olduklarını kanıtlamıştır.

Farklı bilim adamları ise, bu diyetler sona erdiğinde su ağırlığının geri kazanıldığını belirtmişlerdir. Biber hapı kullanımı sırasında da su tüketimine önem verilmelidir. Sonuçta tüm düşük kalorili diyetlerde, uzun süre uygulanmaları halinde vücut yağının azaldığı bilinmektedir. Bu durum biber hapı diyetleri için de geçerlidir. Kanıta dayalı çalışmalar, vücut kompozisyonunun (yağ ve yağsız doku kitlesinin) değişiminde en önemli rolün, öncelikle makro besin öğesinin etkisinin görünmediği tüm düşük kalorili diyetler olduğu yönündedir. Kontrolsüz ve randomize olmayan çalışma sonuçlan ise, düşük karbonhidratlı diyetlerin daha çok vücut suyunda azalma yarattıklarını, sona erdiklerinde su ağırlığının geri kazanıldığını ve ancak uzun süre devam edilmeleri koşuluyla yağ kaybına imkân verdiklerini vurgulamaktadırlar. Yağsız vücut dokusunun değişinimdeki en önemli faktör, fiziksel aktivitedir. Diyetin vücut bileşimi üzerindeki etkilerinin güçlendirilmesi için, düzenli fiziksel aktivite yapılmasının ve biber hapı kullanımının gerekliliği vurgulanmaktadır.

Etiketler: , , ,

Yorum yapın