Enerji Verici Kırmızı Biber Hapı

Daha dinç ve dinamik olmanıza yardımcı olan Kırmızı Biber hapları zayıflamanıza da yardımcı olacaktır. Kilo verirken daha dinç olmak mümkün olup sağlıklı beslenme ile birlikte zayıflamanın keyfini çıkamanıza az kaldı, Biber hapı hayal ettiğiniz fiziği size kavuşturacaktir. in ifadelenmesi ve faaliyete geçmesi için insülin varlığı şart değildir. Karaciğer hücrelerine glukoz taşıyan başlıca transporter’dir. Beyin hücrelerine glukoz sokar ve insüline bağımlı olmayan ardandır.

İnsülin hormonuna cevaplı glukoz transporter’idir. İskelet ve kalp kası hücrelerinde, adipositlerde (yağ hücrelerinde) sitoplazmada veziküller içine yerleşmiş durumdadır. İnsülin eylemi ile bunlar hızla hücre membramna çıkarak glukoz moleküllerini hücre içine aktarırlar. daha çok fruktoz transportunda rol aldığını yukarıda belirtmiştik. Yeni yeni tanımlanmakta olan nin fonksiyonları henüz tam aydınlamış değildir. Biber haplarını hayatınızdan çıkaramayacakısnız kullanıcılarımızdan aldığımız yorumlar ciddi anlamda bizi mutlu etmiştir. Biber hapı faydasını gösterdi ve başarılı olmamamıza neden olmuştur. Biber haplarını bulabileceğiniz yerler Biber hapı satış yerlerinden yada internet yoluyla sipariş verebilirsiniz.

Özellikle enterositlere glukoz taşıyan den yukarıda bahsetmiştik. Hücreye giren glukoz başlıca glikoliz denen patikada kullanılarak enerji sağlanır; veya kas hücresinde ve karaciğer hücresinde glikojene de çevrilebilir (glikojenez). Gerektiğinde glikojen hidrolize olarak glikolize uğrayacak glukoz molekülleri verebilir. Glikojenoliz iki aşamalıdır. Önce laktat’a kadar oksijensiz ortamda da yıkılabilir ve bu yıkımda yüksek enerjili fosfat bağı taşıyan iki ATP molekülü ve iki laktat husule gelir (anaerobik glikoliz) olabilir.

Görüldüğü gibi oksijensiz ortamda 2 ATP molekülü elde edilmiştir. Laktatm piruvat üzerinden son ürünler olan CO2 ve EkO’ya kadar yıkılması için moleküler oksijen varlığı şarttır (aerobik glikoliz). Sadece moleküler oksijen bulunması yetmez, piruvat dehidrogenaz sistemi gibi mitokondrial enzim sistemlerinin ve solunum zincirinin işlemesi ve sitrik asit siklusunun dönmesi gerekir. Kasın ilk kasılmaları için anaerobik glikoliz yeterli olabilir; ama kas kasılmalarının devamı durumunda kas hücrelerine moleküler oksijenin ulaşması ve aerobik glikolizin işlemesi gerekir; yoksa laktat birikir, ortamın pH’si düşer, yorgunluk ve kas ağrıları başlar.

Etiketler: , ,

Yorum yapın