Kalsiyum Sağlık için Neden Gereklidir?

Az yağlı tüketilmesi kaydı ile yoğurt gibi kalsiyum yönünden zengin gıda maddelerinin tüketimleri ile çocuklarda obesite riskinin azaltılabileceği şeklinde araştırma bulguları da söz konusudur. Ayrıca kalsiyum biber hapı ile zayıflarken kemiklerin güçlenmesi açısından da oldukça gereklidir. Zira kalsiyum yönünden zengin beslenen bireylerde obesite yok denecek kadar az görülmektedir. Kalsiyum’un yağlanmayı engelleyici bir etkisi olduğu üzerinde durulmaktadır. Yoğurtta bulunan ve demiri bağırsaklarda kendisine bağlayarak emilimine yardımcı olan laktoferrin adlı proteinin, osteoblast adlı kemik hücrelerinin aktivitesini artırarak kemik erimesine karşı korunma yapması da söz konusudur. Önceki kısımlarda da bahsettiğim üzere, kemik hücreleri üç kısma ayrılır.

Otuzlu yaşlara kadar kemiklere hakim olan ve kalsiyum’u bağlama yeteneğinde olan genç kemik hücreleri ostoblastlar, otuzlu yaş ve sonrası dönemlerde yerini kalsiyum’u bağlama yeteneği olmayan osteositlere bırakır. Bu nedenle otuzlu yaş ve sonrası dönemlerde kemiklerin kalsiyum’u bağlama yeteneğinin ortadan kalkması ile kemik gelişimi durur. Altmışlı yaşlarda ise ostosit adlı olgun kemik hücrelerinin de çoğu, yerini en yaşlı kemik hücreleri olan osteoklastlara bırakmaktadır. Kalsiyum’u bağlama yeteneği bir yana, tam tersine kalsiyum’u harcama yeteneğinde olan bu yaşlı kemik hücrelerinden dolayı kemiklerin kendi kendisini ve kası tüketmesi ortaya çıkar İleri yaşlılık dönemlerindeki kemik kırıkları, boy kısalması ve kas zayıflığı şeklindeki olumsuz gelişmelerin nedeni osteoklast adlı bu hücrelerdir.

Otuzlu yaşlara kadar, hatta otuzlu ve kırklı yaşlarda, azalmaya başlamış olmakla birlikte, kemiklerinizde bir miktar osteoblast yani kalsiyum bağlama yeteneğinde olan genç kemik hücreleri olacağmdan dolayı, bu hücrelerin aktivitelerini artırmakla kemiklerinize kalsiyum bağlayabilirsiniz. Gençken ve azalmaya başlamış olsa da otuzlu ve kırklı yaşlarda da sağlam kalan osteoblastlannızın etkinliğini artırarak onların mümkün olduğunca bol kalsiyum bağlamasını temin etmek zorundasınız. Ancak bu şekilde yaşlandığınız zaman da ve ileriki zamanlarda da kemik ve kaslarınız, kemiklerinizde önceden depo edilmiş bu kalsiyumu kullanacak, kemiğin kendi kalsiyumu yerine bu yedek kalsiyum depoları önce tüketileceği için kemik kırılmaları ve kemik erimesi riski geciktirilmiş olacaktır. Yaşlanmayı durdurmamızın yada yaşlanmamamızın imkanı yok. Ancak kaliteli yaşlanmak ve ayakları üzerinde yaşlanmak (Allah izin verdiği takdirde) bazı bilimsel verileri hayatımıza geçirip uygulamakla mümkün olabilir.

Bizim amacımız sizin kırmızı biber tableti kullanarak sağlıklı zayıflamanız olduğu için sizlere zayıflarken sağlığınızı da nasıl daha iyi yönde iyileştirebileceğinize dair tavsiyeler vermeye çalışıyoruz. Otuzlu yaşlarda kemik erimesine yakalanmamak için mutlaka ama mmutlaka kalsiyum ağırlıklı gıdalar tüketmenizi istememizin bir nedeni de budur.

Etiketler: , , ,

Yorum yapın