Kilo Vermede Biber Hapı Başarısı

Sağlıklı zayıflamada üstün başarı yakalayan biber hapları kısa zamanda marifetlerini sergiledi. Acı biber haplarının zayıflatıcı özelliği nedeniyle kısa zamanda bu kadar ilgi alakayı üzerine toplamıştır. Meksika biberlerinin güvenilir ve sağlıklı olması insanlar tarafından daha çok ilgi görmüştür. 2 ayda biber hapı sayesinde 20 kilo verebilirsiniz. Doğru beslenmek ve biber hapı kullanmak zayıflamak için en güzel seçimdir. Dializ tedavisine erken başlanması hastayı beslemeyi de kolaylaştırır. Dializ tedavisi hemodializ, periton dializi, sürekli hemofiltrasyon yöntemlerinden biri seçilerek yapılabilir.

Dializ öncesi katabolizma artmış olsa bile yüksek protein vermek azotlu atıkların aşırı birikmesine vol açacağı için güçtür. Yeterli glukoz verilebilirse protein katabolizması da bir ölçüde azalır. Dializ tedavisindeki hastalarda besleme için glukoz çözeltileri, lipid emülsiyonları, esansiyel ve esansiyel olmayan amino asit karışım çözeltileri seçilir.

Genellikle total parenteral besleme (tpn) uygulanmaktadır. Uygun vakalarda jejunal tüple besleme de yapılabilir. Tüple beslemenin önemli üstünlüklerinden biri kateter infeksiyonundan korunmaktır. Daha sağlıklı şekildede hayatınıza devam etmek istiyorsanız mutlaka biber kapsüllerinden yararlanmalısınız.

Oligürik evrede sodyum ve potasyum kısıtlanır. Elektrolitler yakından izlenir. Hiponatremi genellikle sıvı birikimine işaret eder. Verilecek sıvı bir gün önceki kayıp (kusma, ishal, idrar) artı 500 ml olarak hesaplanır. Potasyum oligürik evrede 3050 meq/gün olarak kısıtlanır Akut böbrek yetersizliği oligürik evreden sonra poliürik bir evreden geçebilir. O zaman sodyum ve potasyum kayıpları yerine konmalıdır. Dializdeki hastalara suda eriyen vitamin karışımı preparatları verilebilir. Oligürik evrede, dializdeki hastalarda bile enerji ve protein gereksinimini tam karşılamak için aşırı çabalar hiperglisemi, hipoglisemi, aşırı sıvı yüklenmesi, hipo ve hipernatremi gibi komplikasyonlara yol açabilir. Hastanın böbrek fonkivonları düzeldikçe oral beslemeye geçilir.

Etiketler: , , ,

Yorum yapın