Metabolizma Hızlandırıcı Biber Hapı

Metabolizmanızın hızlanması kilo vermenize en etkili yöntemdir. Metabolizmanızıda Biber hapları ile hızlandırmak mümkündür. Ancak bir çok herbivor (otobur) hayvanda bu enzimler vardır, ve bu hayvan türleri için çok önemli bir gıdadır. Fasulye gibi bazı baklagillerde az miktarlarda bulunan rafinoz ve stakiyoz gibi oligosakkaridler de insan barsağmda sindirilemezler; ancak kalın barsaklardaki bakteriler tarafından hidrolize edilebilirler.

Bu durum baklagillerin bazı insanlarda “gaz” şikâyetine yol açması ile ilişkili olabilir. Açlıkta kan glukoz konsantrasyonunun düşmemesini sağlamak karaciğerin önemli görevlerindendir. Biber hapları yanında beslenmenize de dikkatli olmanız gerkemektedir. Sağlıklı bir şekilde kilo verebilmek için Biber hapı deneyin ve kilo vermenize yardımcı olurken güzelleşmenize da yardımcı olacaktır. Biber haplarının orjinal olmasına özen göstermelisiniz. Piyasada sahte Biber kapsülleri satan firmalara dikkat ederek bildiğiniz yerlerden almaya özen gösterin.

Kan glukozu ve glukoz metabolizması. Gece açlığından sonra plazmada glukoz konsantrasyonu insanda  arasındadır. Kuşlarda bu düzey 250 mg/dL dolayında iken koyunda ve sığırda kadardır. Açlık plazma glukoz düzeyi ilerleyen yaşla tedrici bir yükselme eğilimi gösterir.İnsan gıdalarla karbonhidrat almasa da karaciğer glukoneogenez ile bu konsantrasyonu sağlamayı sürdürür. Toklukta da plazma glukoz düzeyinin  aşması beklenmez. Gıdalarla alınan ve emilerek portal yolla karaciğere gelen glukoz burada glikojen olarak tutulur ve belirli bir tempoda dolaşıma verilir. Dokuların glukoz kullanımı ile karaciğerden kana glukoz verilme temposu arasında bir denge vardır. Karbonhidrat alımı ne kadar fazla ise gıdalarla alman yağların ve proteinlerin enerji substratları olarak kullanılması o kadar azalır.

Karbonhidratlar, çok fazla alınmaları halinde, trigliseridlere dönüştürülerek enerji deposuna katılır. Glukozun hücre içine girişi ve enerji husule getirmek üzere kullanılması. Glukozu hücre içine glukoz taşıyıcıları sokar. Bu taşıyıcılar 500 dolayında amino asit içeren protein yapısmdadırlar. Bu ailenin bu güne kadar 5 üyesi net olarak tanımlanmıştır.  Eritrositlere, yani kanın kırmızı hücrelerine ve beyine glukoz sokan taşıyıcıdır.

Etiketler: , , ,

Yorum yapın