Obezite Olmamak için Biber Hapı

İlerde şişmanlıktan obeziteye doğru ilerlememek için yapmanız gereken dengeli beslenmek ve biber hapı kullanmaktır. Spor yapamayanlar için ve aç kalamayanlar için yapmanız gereken dengeli şekilde biber kapsülleirnden kullanmaktır. Forma girmenin başlıca nedenlerinden biride dengeli beslenmetir. Beslenmeden diyet yaparsanız sağlığınızı riske atmış olursunuz. Biber hapları ile kısa sürede forma gireceksiniz. Indikasvonlar. tahammül iyi ise her 12 saatte bir hız artırılarak hedef infüzyon hızına erişilir. Hipertonik çözeltilerle beslemede daha da düşük hızlarla başlamalı ve 6 saatte bir infüzyon hızını artırma denemesi yapılmalıdır. Enteral besleme ile ilgili komplikasyonlar. Minör komplikasyonlar hastaların % 20’sine varan oranlarda görülür. En sık görülen ishaldir. Mide boşalmasının gecikmesi, özofajit, kusma, seyrek olarak gastrointestinal kanama görülebilir.

İshal çoğu zaman çözeltideki makro besinlerden birinin yüksek konsantrasyonuna (yağ, laktoz) bağlıdır. Antibiotikler ve ishal yapabilecek diğer ajanlar, esas hastalığa bağlı olabilecek ishal nedenleri, infeksiyonlar da araştırlmalıdır. Enteral beslemede ciddi komplikasyonlar daha çok tüple ilgili mekanik olanlardır. En önemlisi aspirasyondur. Nazogastrik tüple beslenen her hastada bu öldürücü olabilen komplikasyon gelişebilir. Nazogastrik tüp sadece solunum yollarını koruyabilecek durumdaki hastalara sınırlanırsa bu komplikasyonun sıklığı % ilere kadar düşer. Tüp tıkanması, tüpün yerinden çıkması da mekanik komplikasyonlardandır.

Yaşlılarda daha sık görülen hipernatremi tüple beslemenin başlıca metabolik komplikasyonudur. Yaşlılarda susama hissi eşiğinin yükselmiş olması bu komplikasyonu kolaylaştırır. Asidoz, hiperglisemi de seyrek olarak görülebilir. Parenteral besleme desteği çözeltileri. Parenteral besleme desteği ile bütün besinleri yeterli miktarlarda kilo vermek mümkündür. Ana çözelti dekstroz (glukoz), amino asitler ve sudan oluşmuştur. Çözeltilerin çoğunda dekstrozun monohidrat şekli vardır ve bunun enerji değeri 3.4 kcal/g’dır. Amino asitler kristalize şekilleri ile çözeltilerde bulunur.

Etiketler: , , ,

Yorum yapın