Obezler Biber Hapı Kullanabilir mi?

Berkeley California Üniversitesi’nde biyokimya ve mikrobiyoloji profesörü, obezitenin nedeni ve önlenmesi konusunda önde gelen bir uzman olan Bruce Ames Biber Hapı kullanımını tavsiye edenlerden.  (Onun yayınlarını yiyeceklerdeki doğal toksinler için kaynak olarak kullandım.) Son zamanlarda, dikkatini sağlıklı zayıflama, özellikle de mitokondrinin yaşla bağlantılı metabolizma yavaşlaması sebeplerini bulmaya çevirmiştir.

Ames, deneklerde Acı Biber Hapı ve gıda takviyesi konusunu araştırmıştır: Alfalipoik asit (ALA) ve asetilkarnitin (ALCAR). Birincisine olan ilgi 1950’lere uzanır ama ALA 1988 yılına kadar bir antioksidan olarak kabul edilmemiş, mitokondride enerji üretiminde önemli bir rol oynadığı sonraları bulunmuştur. Bu nedenle obezite hastalığı olanlar için biber hapı kullanımı da önerilir. Ensülin direncini azalttığı ve diyabetin periferik nöropati gibi komplikasyonlarınm tedavi edilip önlenmesine yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır.

Bir amino asit türevi olan ALCAR da mitokondrideki enerji üretimine katılmaktadır.Ames yaşlanmakta olan farelere iki bileşeni beraber verdiğinde, kendi deyimiyle, “fareler ayağa kalkıp Macarena yaptılar.” “Beyin daha iyi görünüyor, fareler enerji dolu baktığımız her şey sanki genç bir hayvanınki gibi görünüyor.” Tedavinin ardındaki teori, normal metabolizmanın meydana getirdiği serbest radikallerin enerji üretmek için gereken mitokondri enzimlerini zayıflattığıdır.

Alfalipoik asit ve asetilkarnitimn birleşimi enzimlerin aktivitesini artırır ve daha çok yakıt kullanmalarına olanak verir. Ames Biber Hapı konusundaki verilerini Ulusal Bilim Akademisi Raporları’nda yayınladıktan sonra sonuçlarından o kadar memnun kalmıştır ki, bu bileşenleri içeren Juvenon adında ticari bir ürün geliştirmiş ve onu satmak için de bir şirket kurmuştur. Ağustos 2003’te Berkeley Weîlness Letter, üniversitesinin öğretim üyelerinden biri tarafından pazarlanan ürünün bileşenlerinin faydalarını bir kez daha incelemeye almıştır:Ames ve meslektaşları bu bileşiklerin birlikte verilen yüksek dozunun yaşlı farelerin gençler gibi işlev görmelerini sağladığını bulmuşlardır. Kuşkusuz insanlarda aynı sonuç alınmayabilir. İnsanlarla ilgili çalışmalar yeni başlamaktadır.

 

Etiketler: , , , , ,

Yorum yapın