Vitamin ve Meksika Biberi

Günlük vitamin hapları fikri henüz gelişmiş olmadığı için hiç vitamin almadığı halde bu dengesiz rejim sırasında hiç hastalanmadı. Güzelleşti, beğeni kazandı. Kısacası, her yaştaki kadın için en güzel gıda olan top­lumda popüler olmanın zevkini tattı.

Evlilik ve çocuk büyütme yıllarında, hiç ara vereme­den kalori hesabına sadık kalarak kilosunu korudu, çün­kü şişmanlığa karşı istidadı vardı. 59 kg. olduğu zaman kendini azamî derecede iyi hissetmesine ve en güzel görü­nüme sahip olduğuna inanmasına rağmen, kocasının du­rumunda olduğu gibi, onun da kilosu zaman zaman 65’e çıkıyordu. (Ortalama 62,5 kg. oluyordu) Kiloyu koruma rejimiyle 59 kiloya inemiyordu.

Bu noktada onlara Hızlı kilo vermeleri için Biber hapını tanıttım. Rejim listesini yazıp yemek masa­larının yanındaki duvara astılar ve hemen uygulamaya başladılar. Bir hafta gibi kısa bir zaman içinde ikisi de üçer buçuk kilo verdi. 3 hafta süreyle “İnce Kalmak İçin Ye” rejimine döndüler. Bunun ardından  Biber hapı meksika zayıflama hapını uygulamasını bir hafta daha sür­dürdüler. İkinci haftanın sonunda Semra 77,5 kg. Nermin 59 kg. geliyordu.

Bu kitap yazıldığı günlerde, iki yıldır o kiloyu koru­yorlardı. Ne zaman istenilen ideal kilonun 1,5 kg. üzerine çıksalar, “Hızlı Kilo Ver” rejimine dönüp 3 ila 7 gün uygu­luyorlar. Yiyeceklere karşı duydukları isteğin azalmış ol­duğunu bildiriyorlar. İkisi de arkadaşlarının dedikleri gibi şahane görünüyor ve eğlenceli bir yöntem olan “İnce Kal­mak İçin Ye” yöntemiyle çabuk zayıflama rejiminin bi­leşik uygulamasını bir “garanti” kabul ediyorlar.

Bu metodu tavsiye ettikleri arkadaşları (rejime başlarken onların eski kilolarından çok daha kilolu olanlar da dahil) rejim yapmaya onlar kadar ve hattâ daha da he­vesliler. Onlar da zaman zaman “Hızlı Kilo Ver” rejimine dönerek düşük kilo düzeyini korumayı daha kolay bulu­yorlar.

Etiketler: , , ,

Yorum yapın