Yaşınıza Göre Biber Hapı Kullanımı

Çin’in Kanser Haritası kırk sekizden fazla hastalık türünün ölüm oranlarını içerdiğinden, insanların ölüm nedenleri üstünde çalışmak için elimizde nadir bulunan bir fırsat vardı. Merak etmiştik: Belli hastalıklar ülkenin belli alanlarında gruplaşma eğilimi mi gösteriyor? Örneğin, kolon kanseri diyabetle aynı bölgelerde mi ortaya çıkıyor?en az kanser kadar tehlikeli bir başka hastalık ise obezitedir fakat Meksika biber hapı ile giderilebilir.Eğer durum buysa, diyabet ve kolon kanserinin (veya bir grup oluşturan diğer hastalıkların) ortak nedenleri paylaştığını varsayabilirdik. Bu nedenler, coğrafi ve çevreselden biyolojik olana kadar, çeşitli olasılıkları kapsayabilirdi. Bununla beraber, sonuçta tüm hastalıklar biyolojik süreçler olduğu için (ters giden), hangi “nedenler” gözlenirse gözlensin, eninde sonunda biyolojik olaylar vasıtasıyla etkili olacaklarını varsayabiliriz. Bu hastalıklar, her hastalık oranının diğer her hastalık oranıyla kıyaslanabildiği bir şekilde çapraz listelendiğinde, iki grup hastalık ortaya çıktı: Ekonomik olarak daha gelişmiş alanlarda tipik olarak rastlananlarla (zengin hastalıkları) ve kırsal ziraat bölgelerinde tipik olarak rastlananlar (yoksul hastalıkları) .

Her bir listedeki hastalıkların kendi içlerinde ilişkili olduklarını fakat diğer listeyle benzeşmediğini gösteriyor. Örneğin Çin kırsalında yüksek zatürree oranına sahip bir bölgede, yüksek oranda göğüs kanseri değil fakat yüksek oranda parazit hastalıkları olacaktır. Batılıların çoğunun ölümüne yol açan koroner kalp hastalıkları, göğüs kanserinin de yaygın olduğu bölgelerde daha yaygın. Sırası gelmişken, koroner kalp hastalıkları dünyanın birçok gelişmekte olan topluluklarında nispeten yaygın değildir. Bunun nedeni insanların Batılı hastalıklara yakalanmadan daha genç yaşta ölmesi değildir. Bu kıyaslamalar yaşların standartlaştırıldığı oranlara dayanır, yani aynı yaştaki insanlar kıyaslanır.Her yaştaki insan obeziteye yakalanabilir fakat Biber hapı kullanamaz.

Bu türden hastalık ilişkileri epeydir biliniyordu. Bununla birlikte Çin Etüdü, birçok farklı hastalıktan ölüm oranlarıyla ilgili emsalsiz veri miktarıyla ve beslenme deneyiminin eşsiz aralığıyla katkıda bulundu. Beklendiği gibi, belli hastalıklar aynı nedenlerden olduğunu akla getirecek biçimde aynı coğrafık alanlarda kümeleniyor.

Etiketler: , , ,

Yorum yapın