Yeme Bozuklukları ve Acı Biber Hapı

 Acı biber hapları ile yeme bozuklukları düzene girecektir. Daha sağlıklı bir bedene sahip olmak istiyorsanız biber hapının faydalarından güvenli şekilde yararlanmalısınız. Şimanlamaktan korkmayın biber hapı kullandığınız taktirde kilo almanıza hiç bir etken kalmayacak istediğiniz kadar yemekte yiyebilirsiniz. İstenilir serum Hpidleri patterni sadece diyet önlemleri ile sağlanamaz. Diabetin ivi kontrol edilmesi gerekir. Glisemi iyi kontrol edilemez ve istenilir düzevlere çekilmez ise diabetik dislipidemi (hipertrigliseridemi ile birlikte  kolesterol düşüklüğü) ortaya çıkacaktır. Sindirilebilir karbonhidratlar. Diabetik hastaların diyetleri genellikle günlük enerjinin yarısı karbonhidratlardan gelecek şekilde düzenlenir. Birara çok geçerli olduğu gibi karbonhidrat miktarını daha da artırmak insülin gereksinmesinin artmasına ve diabetik dislipideminin ortaya çıkışının kolaylaşmasına neden olabilir. Diyabet hastalarına asla biber zayıflama hapını önermiyoruz.

Aşırı karbonhidrat hipertrigliseridemiyi ve HDLkolesterol düzeyindeki düşme eğilimini artırır. Sindirilebilir karbonhidratlar genellikle basit karbonhidratlar vani rafine karbonhidrat kaynakları (beyaz un, patates gibi) ve şekerler, kompleks karbonhidratlar (rafine edilmemiş tahıl unları, baklagiller) olarak sınıflandırılır. Basit karbonhidratlarm glisemik indeksi de yüksektir. Genellikle kompleks karbonhidratlara ağırlık vermek gerekir. Otonom nöropati komplikasyonunun geliştiği diabetik hastalarda gastroparezi nedeniyle bu ayırımlar anlamsız hale gelebilir.

Sindirilemeyen karbonhidratlar (lifler, “fiber”) Lifler veya fiber bitkisel hücre duvarının çoğu sindirilemeyen karbonhidratlardan oluşan vapısal elemanlarıdır. Suda çözünenler (solübl lifler) ve çözünmeyenler (insolübl lifler) olarak sınıflandırılır. Liflerin yeteri kadar alınması serum lipid patternini olumlu yönde etkileyebileceği gibi; prospektif, randomize, kontrolü çalışmalar günde 30 g dolayında solübl lif alınmasının diabetiklerde periferik insülin duyarlılığını artırdığını, açlık plazma glukoz düzeyini düşürdüğünü ve sistolik arter basıncında da düşme sağladığını göstermiştir.

Etiketler: , , ,

Yorum yapın